logotyp

POZNAWCZO-BEHAWIORALNA PSYHOTERAPIA BULIMII

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (cognitive-behavioral therapy, CBT) jest metodą z wyboru w leczeniu bulimii psychicznej (bulimia nervosa, BN), na temat skuteczności której przeprowadzono jak dotąd ponad 50 randomizowanych badań z grupami kontrolnymi. Rozwijający się d lat siedemdziesiątych XX wieku model poznawczo-behawioralnej terapii bulimii (CBT-BN) bazuje na teorii podtrzymywania bulimii, która opisuje specyficzne cechy tego zaburzenia: niską samoocenę, nadmierną koncentrację na wadze, figurze i ich kontroli, ograniczenia dietetyczne, napady objadania się i zachowania kompensacyjne. W odpowiedzi na brak reakcji części pacjentów na CBT-BN stworzono wzmocnioną terapię poznawczo-behawioralną (Cognitive Behavioral Therapy-Enhanced, CBT-E), stanowiącą obecnie dominujące podejście w leczeniu BN. 

CBT-E dzieli się na wersję skoncentrowaną” (CBT-Ef) i ,,rozszerzoną” (CBT-Eb); pierwsza z nich skupia sie na specyficznej dla zaburzeń odżywiania psychopatologii w sposób podstawowy, podczas gdy druga obejmuje leczeniem dodatkowe mechanizmy podtrzymujące: rdzennie niską samoocenę, kliniczny perfekcjonizm oraz problemy interpersonalne.

CBT-E za główny cel stawia zdystansowanie się pacjenta od występującego zaburzenia i jego objawów i zakłada zmiany takie, jak: unormowanie nawyków żywieniowych, wprowadzenie regularnych posiłków i ich planowania, naukę poznawczo-behawioralnych technik radzenia sobie w sytuacjach mogących wyzwalać napady objadania się i wymioty, modyfikację dyfunkcjonalnych przekonań dotyczących znaczenia wagi, jedzenia i figury, budowanie samooceny w oparciu o inne sfery życia i zapobieganie nawrotom. 

Leczenie składa się z czterech etapów. Pierwszy z nich obejmuje nawiązanie wspierającej relacji i zaangażowanie pacjenta w terapię oraz psychoedukację, a także wspólne stworzenie poznawczego modelu podtrzymywania bulimii. Wprowadza się rownież procedury ważenia na sesji i regularnego odżywiania się. Drugi etap zakłada szczegółowe podsumowanie uzyskanych zmian i powstanie zindywidualizowanego planu kolejnego - kluczowego - etapu terapii. W trzecim etapie oddziaływania terapeutyczne koncentrują się na modyfikacji psychopatologii specyficznej dla BN. W zależności od indywidualnej konceptualizacji pacjenta stosowane są dodatkowe moduły ukierunkowane na niską samoocenę, perfekcjonizm lub problemy interpersonalne.

Piąty, ostatni etap leczenia polega na podsumowaniu efektów oraz opracowaniu planu podtrzymywania zmiany i zapobiegania nawrotom.

W celu zwiększania skuteczności CBT-BN, rozważa się integrację z innymi metodami leczenia. Formami o największym potencjale oddziaływania są dialog motywujący (Motivational Interviewing, MI) oraz podejścia trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej: terapia dialektyczno-behawioralna (Dialectic Behavioral Therapy, DBT), integratywna terapia poznawczo-afektywna (Integrative Cognitive-Affective Therapy ICAT) oraz terapia schematów (Schema Therapy, ST).

Dudzińska, M. (2018). Psychoterapia poznawczo-behawioralna bulimii psychicznej: teoria, metodac status empiryczny i przyszłe kierunki rozwoju. Psychoterapia, 4(187), 19-30

SKN „Dialog” zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu W Związku z Rodziną, które odbędzie się w czwartek 21 lutego o godzinie 18:30.

Czym jest rodzina patchworkowa (ang. blended family)? 👨‍👩‍👧‍👦👩‍👦‍👦👨‍👧‍👦

Powstaje ona w wyniku ponownego zakładania rodzin przez jednego lub obojga rodziców po rozwodzie. Złożona jest z dwójki partnerów posiadających dzieci z poprzednich związków, a często także posiadających dziecko z nowego związku. 

Jak w tej nieco skomplikowanej sytuacji mają odnaleźć się zarówno rodzice biologiczni, opiekunowie wychowujący oraz ich pociechy? 

Co zrobić, by jak najlepiej ułożyć tę patchworkową układankę?

👩🏽 Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Kałaska - psycholog społeczny, coach rodzinny, mentorka, trenerka rozwoju osobistego. 

📍 Odbędzie się ono 21 lutego o godzinie 18:30 w auli na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7).

💪🏽 Spotkanie jest bezpłatne. 

👉🏼 Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/142QTGwEyI8oyEaetfki2Dafhqy99KltM4hO9Zh02K04/edit

👤 Więcej o prowadzącej: 

dr Małgorzata Kałaska

Szkoliła się w zakresie psychoterapii systemowej, krótkoterminowej i zorientowanej na proces. Doświadczenie praktyczne zdobywała m. in w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krakowie, Stowarzyszeniu dla Rodzin, Szpitalu Psychiatrycznym “Komorów”. Wykładała na uczelni, pracowała jako psycholog w warszawskich szkołach i przedszkolu, ukończyła kilka kursów psychoterapii.

Obecnie pracuje z rodzicami i parami doświadczającymi trudności wychowawczych i konfliktów w relacjach rodzicielskich – zwłaszcza w nietypowych układach rodzinnych. Współpracuje z Fundacją Rozwód? Poczekaj, Fundacją Rozwoju Rodziny RoRo, z NVC Lab. 

Obszary specjalizacji:

- konsultacje i coaching dla rodziców rozwodzących się, samodzielnych, adopcyjnych i par patchworkowych.

- mediacje w konfliktach rodzinnych – zwłaszcza okołorozwodowych

warsztaty umiejętności wychowawczych,

- coaching i szkolenia dla nauczycieli (od przedszkola do liceum) w zakresie pomocy dziecku w sytuacji rodzinnego kryzysu.

Prywatnie matka i macocha.

ZaSKN „Dialog” zaprasza na spotkanie z Izabelą Dziugieł - certyfikowaną psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo-behawioralnym, posiadającą dyplomy Sexological Bodywork CSE oraz Sexological Bodywork CSSE, kontynuującą trening seksuologiczny w w American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists  i The Institute of Somatic Sexology (UK & Ireland Training).

Spotkanie odbędzie się w środę 20 lutego o godzinie 19:00 i będzie dotyczyć praktyki pracy seksuologa: z czym zgłaszają się pacjenci i jak terapia seksuologiczna może im pomóc. 

Spotkanie otwarte, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Informacje o sali spotkania wkrótce.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

SKN Psychoterapii „Dialog” zaprasza na otwarte warsztaty „Rola self terapeuty w terapii Gestalt”, które poprowadzi psychoterapeuta Gestalt, Michał Lewandowski. Spotkanie odbędzie się w sali 94 - zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

SKN Psychoterapii „Dialog” ma przyjemność zaprezentować nowy projekt, jakim jest Konferencja 3PM - Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia Mniejszości.

Pierwsza edycja konferencji planowana jest na 30 marca 2019. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie problematyki różnorodnych tożsamości mniejszościowych w procesie terapeutycznym. W tym roku chcielibyśmy podjąć temat w kontekście osób LGBTQIA+ oraz osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do śledzenia strony Konferencji na Facebooku,  gdzie będziemy publikować treści sprzyjające dekonstrukcji uprzedzeń i przedefiniowaniu podejścia do osób z grup mniejszościowych, prezentujące ujęcie wspierające budowanie relacji terapeutycznej oraz wszelkie aktualności.

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp