SKN Psychoterapii „Dialog” zaprasza na otwarte warsztaty „Rola self terapeuty w terapii Gestalt”, które poprowadzi psychoterapeuta Gestalt, Michał Lewandowski

Spotkanie odbędzie się w sali 94 - zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku. 

14B40C94 A8A1 45DB 8111 CE45B5E9B283

SKN Psychoterapii „Dialog” ma przyjemność zaprezentować nowy projekt, jakim jest Konferencja 3PM - Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia Mniejszości.

Pierwsza edycja konferencji planowana jest na 30 marca 2019. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie problematyki różnorodnych tożsamości mniejszościowych w procesie terapeutycznym. W tym roku chcielibyśmy podjąć temat w kontekście osób LGBTQIA+ oraz osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do śledzenia strony Konferencji na Facebooku,  gdzie będziemy publikować treści sprzyjające dekonstrukcji uprzedzeń i przedefiniowaniu podejścia do osób z grup mniejszościowych, prezentujące ujęcie wspierające budowanie relacji terapeutycznej oraz wszelkie aktualności.

CB3FE6C6 7A8D 45E5 80B3 DC206736D9D8

 

SKN „Dialog” zaprasza do zapoznania się z kolejną z naszej serii recenzji książek o tematyce psychoterapeutycznej. Poniższa recenzja powstała we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym. 

TERAPIA ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO MAŁEGO DZIECKA

Praca z wczesnodziecięcym zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym to złożona i wymagająca kwestia, zarówno ze względu na specyfikę samego OCD, jak i tej grupy wiekowej. Do niedawna klasyfikowane jako jedno z zaburzeń lękowych, obecnie OCD rozpatrywane jest z wyraźnym uwzględnieniem podłoża biologicznego, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w klasyfikacji DSM-5, (gdzie umieszczono je w oddzielnym rozdziale „zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne”, w odróżnieniu od klasyfikacji DSM-IV, ujmującej je jako część grupy zaburzeń lękowych), jak i w omawianej książce, w której wielokrotnie podkreśla się możliwe neurobiologiczne podłoże zaburzenia i uwzględnia ten aspekt w programie leczenia, wykorzystując go także jako argument w walce z poczuciem winy zaangażowanych w terapię rodziców i dziecka. Całej trójki - ponieważ włączenie rodziców jest nieodłącznym elementem pracy, stanowiącym niejako warunek jej powodzenia.

„Terapia zaburzenia obsesyjno-konpulsyjnego małego dziecka” autorstwa psychoterapeutek, specjalistek w zakresie zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży
z Uniwersytetu Browna: Jennifer B. Freeman oraz Abbe Marrs Garcii to pozycja z serii „Treatments that work”, z której tytuły w Polsce ukazują się nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Pedagogicznego. Książka jest istotna przede wszystkim ze względu na pionierski charakter opisywanej w niej metody - to pierwsza udana próba opracowania terapii opartej na dowodach (evidence-based treatment) przeznaczonej do pracy z OCD u młodszych (5-8 lat) dzieci; jak i typ wydawnictwa na rynku polskim - przed jego publikacją nie były dostępne inne pozycje poświęcone poruszanej tematyce.

Autorki przedstawiają program wystandaryzowanej terapii poznawczo-behawioralnej (metoda leczenia pierwszego wyboru w przypadku OCD) z wykorzystaniem procedury E/PR (ekspozycji i powstrzymania reakcji).
Wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom omawianej grupy pacjentów, kluczowe dla leczenia są elementy takie, jak: dostosowanie do etapu rozwojowego dzieci w wieku 5-8 lat i indywidualnych potrzeb każdego z nich, efektywne narzędzia pracy, włączenie w terapię otoczenia dziecka oraz psychoedukacja rodziców i dziecka.

Terapia składa się z 12 sesji i polega na stopniowym wprowadzaniu narzędzi dla rodziców (uwaga różnicująca, modelowanie i budowanie rusztowania) oraz dziecka (rozpoznawanie i monitorowanie objawów, eksternalizowanie, wykorzystywanie termometru uczuć i współpraca z rodzicami w zakresie tworzenia hierarchii objawów oraz realizacji ćwiczeń E/PR), a następnie doskonaleniu ich używania w połączeniu z psychoedukacją i wspieraniem pacjentów (zarówno dziecka, jak i dorosłych) poprzez konkretne techniki oraz zapewnienie empatycznej atmosfery pracy.

Wydawnictwo składa się z dwóch komplementarnych części, stanowiących spójną całość: podręcznika terapeuty oraz podręcznika pacjenta. Analogiczna w wielu miejscach treść przy jednoczesnym zróżnicowaniu stosowanego języka w taki sposób, by dopasować go do wymagań odbiorcy, pomaga stworzyć bezpieczną i przejrzystą ramę współpracy przy uwzględnieniu potrzeb obydwu stron. Poszczególnym opisom sesji w podręczniku terapeuty odpowiadają konkretne rozdziały w podręczniku pacjenta, a każda z książek zawiera formularze prac domowych wraz z przykładami uzupełnienia.

Podręcznik terapeuty został podzielony na wstęp opisujący założenia terapii i przytaczający badania nad skutecznością, protokół 12 sesji oraz aneksy z materiałami uzupełniającymi: listami kontrolnymi sprawdzającymi dokładność realizacji założeń terapii oraz stosowanymi narzędziami diagnostycznymi. Konspekty każdej sesji są bogato opatrzone przykładowymi wypowiedziami, gotowymi do wykorzystania w praktyce, co może być przydatnej szczególnie dla początkujących klinicystów.

W podręczniku pacjenta zestawiono opisy stosowanych w terapii narzędzi oraz zamieszczono ułożone chronologicznie materiały odpowiadające treściom poruszanym na każdym spotkaniu i formularze prac domowych. Klarowne odniesienia do zagadnień omawianych przez terapeutę w trakcie sesji, uzyskiwane m.in. poprzez ujmowanie informacji przeznaczonych dla pacjenta analogicznymi słowami do przykładowych tekstów zawartych w podręczniku terapeuty, pozwalają na łatwe uporządkowanie wiedzy. Całość może takze stanowić bazę informacji na przyszłość, po zakończeniu terapii.

„Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego dziecka” to pozycja niewątpliwie istotna przede wszystkim ze względu na możliwości, jakie otwiera w obszarze terapii wczesnodziecięcego OCD. Może być przydatna zarówno dla doświadczonych psychoterapeutów, szukających skutecznych metod pracy, jak i początkujących klinicystów bądź studentów, którzy chcą lepiej przygotować się do przyszłego wykonywania zawodu bądź dzięki szczegółowym wytycznym przyjrzeć się dokładniej pracy tą metodą.

Zuzanna Jopkiewicz

4D7BF9F5 4D3D 4C71 9C31 B14B0347930E

7D117CFF 515D 4735 AB40 C540EDF4D274

SKN Psychoterapii „Dialog” oraz Laboratorium Psychoedukacji zapraszają na spotkanie z Lechem Jaworskim, certyfikowanym psychoterapeutą IEDTA, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii oraz zarządu Sekcji ISTDP, pracującym w podejściu psychodynamicznym.

Spotkanie będzie dotyczyć charakterystyki, założeń i formy Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP), integrującej w sobie elementy psychodynamiczne i poznawcze, opartej na osiągnięciach psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki.

Spotkanie otwarte dla wszystkich, wstęp wolny.

Informacja o sali spotkania niebawem.

SKN Psychoterapii "Dialog" ma przyjemność przedstawić kolejną w tym roku akademickim recenzję książki poświęconej tematyce psychoterapii. Artykuł publikujemy we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Pedagogicznym.

Więcej informacji: link

 

TERAPIA SCHEMATÓW W PRAKTYCE. PRACA Z TRYBAMI SCHEMATÓW 

 

Terapia schematów to wywodzący się z nurtu poznawczo-behawioralnego model autorstwa Jeffreya E. Younga będący odpowiedzią na stawiane czasem pod adresem CBT zarzuty o płytkość interwencji i – w konsekwencji – niedostateczną skuteczność w przypadku trudności doświadczanych na poziomie emocjonalnym i osobowościowym. Pierwsza praca Younga poświęcona schematom opublikowana została w 1990 r., dając początek podejściu integracyjnemu, wplatającemu w perspektywę poznawczo-behawioralną wątki z nurtów psychodynamicznych czy szkoły Gestalt. 

„Terapia schematów w praktyce. Praca z trybami schematów” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016 r.) stanowi próbę zebrania najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tytułowego nurtu w jednym przystępnym podręczniku. Autorami opracowania są: Arnoud Arntz, profesor psychologii klinicznej i psychoterapii eksperymentalnej na Uniwersytecie Maastricht oraz Gitta Jacob, psycholog kliniczna i psychoterapeutka z Uniwersytetu we Fryburgu.

Książka podzielona jest na dwie części: w pierwszej, składającej się z trzech rozdziałów, zawarto informacje stanowiące podwaliny pod skuteczną konceptualizację przypadku w ramach omawianego modelu. W dwóch pierwszych rozdziałach znajdziemy więc ogólny rys teoretyczny wraz z definicjami i szczegółowym omówieniem kluczowych konstruktów: wczesnych nieadaptacyjnych schematów, stylów radzenia sobie z nimi, trybów emocjonalnych wynikających z posiadanych schematów oraz modeli owych trybów pozwalających na wpisanie zaburzeń osobowości i zaburzeń Osi I (DSM) w perspektywę teoretyczną podejścia. Trzeci rozdział poświęcono problematyce wprowadzenia pacjenta w temat modeli trybów i oraz wstępnej konceptualizacji problemu.

Pięć z sześciu rozdziałów składających się na część drugą opisuje proces terapeutyczny wraz z właściwymi dla każdego trybu celów terapii i metodami leczenia. Z podziałem na wybrane tryby omówiono również adekwatne techniki pracy (behawioralne, poznawcze i skoncentrowane na emocjach) wraz ze specyficznymi dla danego trybu potencjalnymi wyzwaniami w relacji terapeutycznej. Całość zamyka rozdział dotyczący zagadnienia kluczowego dla powodzenia całego procesu – wzmacniania trybu Zdrowego Dorosłego.

Tak pomyślana struktura – omówienie praktyczne osadzone na mocnych, ale przystępnych fundamentach teoretycznych – jest niewątpliwie mocną stroną książki i spełnieniem obietnicy złożonej w tytule. Początkujących terapeutów zainteresować może również to, że w obu częściach sporo miejsca poświęcono na krótkie opisy przypadków – opatrzono nimi np. każdy schemat i model trybów. Te klarowne i zwięzłe ilustracje omawianych w danym momencie abstrakcyjnych konstruktów, pomagają przełożyć je na rozpoznawalne wzorce zachowań. 

Pomysłem interesującym i dosyć udanym jest też kończenie każdego rozdziału odpowiedziami na najbardziej typowe pytania mogące pojawić się w trakcie lektury danej partii tekstu. Takie rozwiązanie nie rozwieje może wszystkich niejasności i wątpliwości, stanowi jednak dobry bodziec do głębszego przemyślenia przyswojonych właśnie treści i jest godnym pochwały ukłonem w stronę czytelników dopiero „wchodzących” w temat.

Jak na pozycję fachową, przeznaczoną dla praktyków, język książki jest przystępny, co znacząco wpływa na komfort obcowania z dotyczącą przecież dość zawiłych zagadnień lekturą. Poza pracą samych autorów, jest to zapewne w niemałej mierze zasługa przekładu Agnieszki Pałynyczko-Ćwiklińskiej (pod redakcją merytoryczną dr Moniki Szaniawskiej i dr Artura Kołakowskiego).

Ponad połowę omawianej pozycji poświęcono procesowi terapeutycznemu i przeglądowi dostępnych technik, jej naturalnymi odbiorcami docelowymi będą więc przede wszystkim profesjonaliści pracujący lub szkolący się już w podejściu schematów – z pewnością będzie ona dla nich rzetelnym wsparciem. Ze względu na zawarte w części pierwszej omówienie teoretyczne, książka może przydać się bardzo osobom po prostu ciekawym tematu lub stojącym przed wyborem nurtu (na przykład studentom lub absolwentom psychologii rozważającym ścieżkę zawodową psychoterapeuty). Ponieważ poziom merytoryczny książki zakłada podstawowe rozeznanie w nurtach i zjawiskach psychoterapeutycznych, nie jest to z pewnością pozycja stricte popularnonaukowa – ale też nie taki cel obrali sobie autorzy. 

Paweł Urban

 

B86C601D 692E 4043 98F4 218CADE5DC1E

praca z dzieckiem psychoanalityczna

Na czym polega specyfika pracy z dzieckiem w ujęciu psychoanalitycznym?

SKN Psychoterapii "Dialog" zaprasza na otwarte spotkanie z Magdaleną Fronczewską, członkinią Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i British Psychoanalytic Council. 

Referat będzie dotyczyć istoty leczenia w ujęciu psychoanalitycznym oraz specyfiki pracy z dziećmi. Na bazie materiału klinicznego zaprezentowane będą dwa opisy pracy z dziećmi. 

Wstęp wolny. Informacje o sali spotkania wkrótce.

Zachęcam do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, by pozostać na bieżąco z aktualnymi informacjami.

SKN Psychoterapii "Dialog" z przyjemnością prezentuje pierwszy w bieżącym roku akademicki artykuł z serii recenzji książek poświęconych tematyce psychoterapii, publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tym razem przedstawiamy recenzję książki "Otwarte dialogi. Antycypacje. Szanowanie Inności" autorstwa Jaakko Seikkuli i Toma Erika Arnkila (więcej informacji: link).
OTWARTE DIALOGI. ANTYCYPACJE. SZANOWANIE INNOŚCI
Historia psychiatrii i psychoterapii przypomina poniekąd ruch wahadła, w którym doktryny biologiczne i psychologiczne naprzemiennie osiągają dominację. Pomimo coraz głośniejszych wezwań do integracji, której sztandarowym przykładem jest tzw. model biopsychospołeczny zaburzeń psychicznych, nadal można zauważyć podziały pomiędzy proponentami podejść „mózgowych” a „umysłowych,” farmakoterapii a psychoterapii, oraz nauki a sztuki. „Otwarte dialogi” Jaaka Seikkuli i Toma Erika Arnkila oferują natomiast prawdziwie zintegrowaną perspektywę, opartą nie tylko na teorii i praktyce leczenia, lecz także na realiach instytucji społecznych oferujących owo leczenie.
Autorzy przedstawiają opracowane na podstawie wieloletnich badań terenowych podejście oparte na otwartym dialogu (ODA), czyli multidyscyplinarną metodę wspierania osób w kryzysie psychologicznym. ODA jest w istocie procesem angażującym nie tylko lekarza i pacjenta, lecz cały zespół specjalistów współpracujących z osobą w kryzysie i z jej rodziną. Współpracę tę charakteryzują szacunek i otwartość. Na centralnym miejscu stawiana jest osoba doświadczająca kryzysu i jej dobro, dzięki czemu nie jest ona schematycznie wtłaczana w system opieki psychiatrycznej i społecznej, lecz reprezentanci poszczególnych instytucji starają się wspólnie podążać za jej potrzebami, przyjmując postawę dialogiczności, elastyczności i tolerancji niepewności. Biorąc pod uwagę specyfikę ODA, książka nie jest typową monografią naukową ani podręcznikiem, lecz stanowi pouczającą narrację na temat stawania się lepszym praktykiem. Nie zabrakło w niej jednak praktycznych porad i opisów badań.
ODA może wydawać się nieosiągalną fantazją – łatwo zdyskredytować osiągnięcia Seikkuli, Arnkila i ich współpracowników wskazując, że tworzyli ODA w kontekście społeczno-ekonomicznym bogatej Finlandii. „Otwarte dialogi” to jednak nie tylko ekspozycja formalnych reguł lecz także historia o stawianiu pierwszych kroków na drodze urzeczywistnienia pozornie nierealnego ideału. Autorzy w szczery sposób przedstawiają swoją metodę, otwarcie mówiąc o trudnościach, jakich doświadczali na wczesnych etapach pracy. Opisy przypadków przeplatają się z bardziej generalnymi refleksjami na temat nurtów w mainstreamowej psychiatrii, jak na przykład evidence-based practice, i realiów polityczno-ekonomicznych. Postawa dialogowości i intersubiektywności jest natomiast prezentowana nie jako jednostkowa interwencja terapeutyczna, lecz jako fundament ODA, nie tylko w kontakcie z klientem, lecz również w procesie wywierania systemowej zmiany.
„Otwarte dialogi” to zatem pozycja godna polecenia zarówno psychiatrom, jak i psychoterapeutom i psychologom. Autentyczna i samoświadoma narracja autorów, oparta na własnych doświadczeniach i uargumentowana wynikami badań, napawa nadzieją na wyłamanie się z klinczu ograniczeń teorii, praktyk i instytucji, zachęca do naukowych przemyśleń i zaprasza do poszerzenia własnych perspektyw, odważenia się na ludzkość i niepewność w kontakcie z klientem.
C9F35D90 8116 4BAD 9ADE FC9EF6D6BF54

D15E787A 05E1 49E3 BA2C 17D625D717A5

DFK PsychomUWi zaprasza na specjalny pokaz "Touch me not", który odbędzie się 29. listopada (czwartek) o godz. 19.30. w kinie Muranów.

O kwestiach związanych z seksualnością i cielesnością będziemy mogli porozmawiać z Izabelą Dziugieł- psycholożką, seksuolożką i psychoterapeutką.

Zwiastun filmu: https://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+1+polski-48058

"Touch me not" to film trudny, prowokujący do cichej refleksji lub żywej debaty na temat tematów często nieporuszanych w społeczeństwie takich jak: problemy z intymności oraz dotykiem, seksualność osób niepełnosprawnych czy praktyki BDSM.

Główni bohaterzy to: Laura, która boi się dotyku i bliskości, Thomas, który choruje od dziecka na pewną rzadką chorobę oraz Christian, który czerpie z życia pełnię satysfakcji seksualnej mimo niepełnosprawności.

Film może być również ciekawy dla miłośników formy z powodu niejednoznaczności- z jednej strony jest zapisem prawdziwych lęków ludzi, z drugiej strony jest pewnym performensem artystycznym, a więc trudno odróżnić prawdę od fikcji.

NAGRODY: w kategorii NAJLEPSZY FILM i NAJLEPSZY PIERWSZY FILM) na tegorocznym Berlinale.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej refleksji nad granicami seksualności i cielesności. :) Do zobaczenia!

SKN Psychoterapii "Dialog" z przyjemnością prezentuje kolejny artykuł z serii recenzji książek poświęconych tematyce psychoterapii, publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedstawiamy recenzję książki "Dialog Motywujący w terapii problemów psychologicznych" pod redakcją Hala Arkowitza, Williama R. Millera oraz Stephena Rollnicka (więcej informacji: link).

DIALOG MOTYWUJĄCY W TERAPII PROBLEMÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Dialog Motywujący nie jest tym, co pierwsze przychodzi na myśl: znudzony terapeuta, próbujący wykrzesać resztki entuzjazmu bezbarwnym i beznamiętnym okrzykiem: „Dasz radę! Uwierz w siebie.” i patrzący, jak twarz klienta przybiera odcień szarej groteski, bo znów nikt nie potrafił powiedzieć mu, jak ma żyć. Nasz terapeuta nie zrobi tego. On spyta: „Po czym by pan poznał, że żyje pan naprawdę?”
Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych (red. Arkowitz, H., Miller, W., Rollnick, S.), ukazujący się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017) to pozycja mówiąca, co to znaczy się zmieniać. Tak jak każdy człowiek potrzebuje wyruszyć w tę wędrówkę, tak i każdy odczuwa ambiwalencję. Chodzi o to, żeby ją rozpoznać, nazwać i przezwyciężyć.
Autorzy proponują podróż przez podstawy i teorię Dialogu Motywującego (DM), włączanie jego elementów do różnych terapii, jak zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń lękowych, PTSD; podkreślają ogromną rolę w pracy nad depresją i myślami samobójczymi, a także wracają do pierwotnego kierunku wyznaczonego przez DM: terapia problemów z nadużywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, nikotyny. 
Kolejne rozdziały odkrywają przed czytelnikiem świat słów, które mają ogromne znaczenie. Transkrypcje rozmów pozwalają odczuć chwilę, która nie boi się trudnych pytań i nie boi się odpowiedzi, ponieważ płyną one z ust klienta i dlatego są najlepsze, jakie mógłby usłyszeć. Autorzy podają piękny przykład planowania, czyli ostatniego etapu procesu DM: gdy już zaangażowanie umożliwiło współpracę, ukierunkowanie określiło cele, a wywoływanie dodało motywacji, pojawiło się pytanie, co teraz i w którym kierunku? „Biorąc pod uwagę to, co powiedział pan wcześniej, co pana zdaniem trzeba zrobić?” – brzmiała odpowiedź.
„Chcę, ale chyba nie potrafię.” Znane. I nielubiane. Język zmiany często przeplata się z językiem podtrzymywania i to stanowi główny kierunek Dialogu motywującego… Autorzy pokazują założenia terapii, która ma pomóc wybierać „Chcę!”, bazując na podejściu, że człowiek uczy się tego, w co wierzy, przez to, co opowiadają mu inni. Czemu zatem nie mógłby posłuchać swojego głosu i swoich własnych słów? Wystarczy, by powtarzały to, w co chce uwierzyć. A jaka w tym rola terapeuty? W mowie wewnętrznej człowieka język zmiany przeplata się z językiem podtrzymywania, wzajemnie się negując. Miller i Arkowitz konstatują: "Każda wypowiedź o zmianie jest jak kwiat, terapeuta zaś układa z nich bukiet.” 
Książka utrzymana w tej tonacji nie pozwala zwolnić tempa. Jest to wspaniały przewodnik po rozmowie, która może zarówno wspierać inne terapie, jak i sama stanowić wsparcie dla osób doświadczających w nadmierny sposób ambiwalencji.

Joanna Borkowska

C9F35D90 8116 4BAD 9ADE FC9EF6D6BF54

31662246 1542117435899633 4095740251518009344 n

SKN Psychoterapii "Dialog" ma przyjemność zaprosić na wykład otwarty: "Psychoterapia Gestalt", podczas którego psychoterapeuci ze Szkoły Terapii Gestalt w Warszawieopowiedzą o teorii, na której opiera się nurt, o misji szkoły, dostępnych szkoleniach oraz o specyfice swojej pracy z pacjentami.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 7 maja o godzinie 19:00 na Wydziale Psychologii UW.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

30582262 1540414549417246 4826524989857464320 n

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog” ma przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu „W związku z rodziną”: „Separacja z rodzicami”.

Wykład odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 19:30 w auli na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7).

Wiele osób po wyprowadzce „na swoje” chce od razu myśleć o sobie jak o dorosłym, niezależnym człowieku, nie przyjmować pomocy od rodziców, ani za często się z nimi nie kontaktować. Inni oczekują wsparcia psychologicznego i finansowego. Jeszcze inni bardzo tęsknią, mają potrzebę pomagania mamie i tacie, czują, że teraz to oni powinni się nimi zajmować. W rzeczywistości separacja od rodziców jest często niełatwym procesem, trwającym miesiące, a nawet lata.

Spotkanie poprowadzi psycholog i psychoterapeuta Anna Owczarska – Osinska

 Spotkanie jest bezpłatne.

 Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz:

https://goo.gl/forms/dow10dtwUKmjRS2t1

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

29339501 1514591768666191 7201841633409630208 nStudenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog” serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „W związku z rodziną”: „Rozstanie - jak bez siebie żyć?”.

Spotkanie odbędzie się 22 marca o godzinie 19:30 w auli na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7).

Utrata partnera po długotrwałym związku to trudne przeżycie. Potrafi zasiać spustoszenie w życiu, przewracając je do góry nogami. Dociera do ciebie szokująca informacja, pojawia się zaskoczenie, rozczarowanie, a potem już tylko lawina pytań: Co robiłem źle? Dlaczego przestała mnie kochać? Czy nie jestem już atrakcyjna? Pytasz siebie, dlaczego tak się stało. Osoba, z którą śmiałeś się, płakałeś, spędzałeś cudowne chwile teraz mówi ci, że czas zakończyć waszą wspólną przygodę.

Tym razem o rozstaniach porozmawiamy z Pawłem Droździakiem – psychoterapeutą, trenerem grupowym i mediatorem rodzinnym. Więcej informacji o prowadzącym na stronie: http://www.skuteczna-psychoterapia.pl/.

Spotkanie jest bezpłatne.
Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz:
https://goo.gl/forms/3Y2b27BfKIBELktt

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

SKN Psychoterapii "Dialog" zaprasza na kolejny wykład otwarty: "Czy to już depresja?", który poprowadzi Joanna Popławska – psychiatra, psychoterapeuta, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, związana m. in. z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Tematem spotkania będzie depresja, która wg danych WHO jest obecnie czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Zadamy sobie pytanie: Czy to już depresja? Czym jest? Jak ją rozpoznać i diagnozować? 
Spotkanie odbędzie się w środę 21 marca o godzinie 19:00 na Wydziale Pscyhologii UW. Numer sali podamy wkrótce.

Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

SKN Psychoterapii "Dialog" ma przyjemność zaprezentować piąty z kolei artykuł z serii recenzji książek poświęconych tematyce psychoterapii, publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tym razem przedstawiamy recenzję książki "Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany" autorstwa Johna B. Ardena (więcej informacji: link).

 

NEURONAUKA W PSYCHOTERAPEUTYCZNYM PROCESIE ZMIANY

Najnowsza praca amerykańskiego psychologa Johna B. Ardena jest pozycją mogącą okazać się interesującą zarówno dla specjalistów, jak i dla samych pacjentów czy też osób pragnących zadbać o swoje zdrowie. Autor skupia się głównie na biologicznych przyczynach trudności w funkcjonowaniu psychicznym oraz sposobach jak możemy tę wiedzę wykorzystać w ich prewencji i leczeniu.
Jedną z zalet tej pozycji jest już sama jej tematyka – neuronauka nie pojawia się w psychoterapii tak często, jak być może powinna. Praca Ardena w przystępny sposób pomaga zlikwidować tę lukę, dostarczając popartej empirycznymi dowodami wiedzy w taki sposób, by mogły z niej skorzystać obie strony relacji terapeutycznej. W książce znajdziemy rozważania nad rolą stylu życia w powstawaniu problemów zdrowotnych, pozwalające zrozumieć m.in. jakiego rodzaju dieta i codzienne nawyki pomagają lub szkodzą w osiągnięciu satysfakcjonującego funkcjonowania. Autor opisuje także w sposób dokładny i przystępny neuronalne mechanizmy powstawania zaburzeń takich jak PTSD, lęk uogólniony, depresja czy OCD, dla każdego z nich proponując metody leczenia wynikające z opisanych wcześniej biologicznych przyczyn dysfunkcji. Prócz badań i teorii w książce znajdziemy także opisy przypadków z praktyki autora.
Ciekawą cechą tej pozycji jest fakt, że łączy ona cechy samopomocowego poradnika oraz naukowej publikacji, drobiazgowo opisującej działanie biochemii mózgu. Zarówno fragmenty skierowane do pacjentów, jak i te wymagające specjalistycznej wiedzy są czytelnie od siebie oddzielone. W pracy tej cieszy też to, że nieustannie podkreśla ona rolę i możliwości pacjenta w procesie leczenia oraz wagę psychoedukacji, a terapeutom podsuwa sposoby na to jak pomóc w dostrzeżeniu tego swoim klientom. Autorowi udało się nie tylko zaprezentować najbardziej przydatne w rozumieniu psychopatologii i zdrowia mózgu odkrycia neuronauki, ale także zintegrować je z teoriami wywodzącymi się z m.in. psychologii rozwojowej i przywiązania. Wszystko to sprawia, że książka Ardena jest pozycją zdecydowanie godną polecenia.

Marta Hoppe

SKN Psychoterapii "Dialog" z przyjemnością prezentuje kolejny artykuł z serii recenzji książek poświęconych tematyce psychoterapii, publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czwarta recenzja dotyczy książki "Terapia poznawcza depresji oparta na uważności" autorstwa Zindel V. Segal, Marka Williamsa oraz Johna D. Teasdale (więcej informacji: link).

 

TERAPIA POZNAWCZA DEPRESJI OPARTA NA UWAŻNOŚCI

Książka “Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Nowa koncepcja profilaktyki nawrotów” została wydana w 2001 roku, a jej autorami są Zindel V. Segal, John D. Teasdale, Mark Williams. Jest to kolejna próba stworzenia terapii opartej na starożytnej praktyce uważności wywodzącej się z buddyzmu. Autorzy opierali się na programie Jona Kabata Zinna, który stworzył ośmiotygodniowy program dla ludzi z objawami PTSD. Lektura jest przeznaczona dla terapeutów jako suplement nauki ośmiotygodniowego programu ćwiczeń (Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT), jednak może być również używana przez uczestników kursu którzy mają chęć zgłębienia się w teorię uważności. Książka jest podzielona na trzy części: etymologie depresji, opis cotygodniowych sesji oraz opis badań naukowych które dowodzą o skuteczności terapii poznawczej opartej na uważności. Przez całą książkę autorzy kładą nacisk na to jak bardzo ważne jest to, aby terapeuta który uczy uważności, miał swoją codzienną praktykę medytacji. Opowiadają o swoim własnym oporze w ustalaniu codziennej praktyki, pracy z nim oraz wreszcie wyjaśnieniu, czemu dzisiaj aby zapisać się na kurs terapeuty trzeba mieć dwa lata praktyki za sobą. 
Do opisu sesji są dołączone ulotki które uczestnicy dostają po zajęciach. Są to materiały które mają za zadanie pomóc utrzymać regularną praktykę - od kursantów wymaga się poświęcenia jednej godziny dziennie sześć dni w tygodniu na praktykę uważności. Została również podjęta próba tematyzacji najczęściej pojawiających się problemów, takich jak na przykład przekonanie, że w medytacji chodzi o to, aby osiągnąć stan relaksu. Mimo, że książka skupia się na uważności, zawiera również inne praktyki zaczerpnięte z buddyzmu m.in lovingkindness czy self-compassion, które są proponowane jako techniki radzenia sobie z krytykującym głosem w naszej głowie. 
Ta książka, mimo że zawiera wiele przytoczonych badań, jest napisana w przystępnym języku i może być przeczytana przez każdego, kto chciałby się dowiedzieć czegoś o uważności. Można ją również traktować jako autoterapię i samemu spróbować zbudować swoją codzienna rutynę mindfulness. Autorzy postarali się aby książka była interesująca zarówno dla osób które nigdy nie miały styczności z uważnością, jak i dla osób które pierwsze lektury w tym temacie, czy nawet dzień uważności lub wielodniowy retreat mają za sobą. 

Anna Wiatrowska

SKN Psychoterapii "Dialog" zaprasza do zapoznania się z trzecim artykułem z serii recenzji książek poruszających tematykę psychoterapii, publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako trzecią przedstawiamy recenzję książki "Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Jak opanować wahania nastroju. Podręcznik pacjenta", której autorką jest Monica Ramirez Basco (więcej informacji: link).

 

ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE. JAK OPANOWAĆ WAHANIA NASTROJU. PODRĘCZNIK PACJENTA

Wydanie drugie, poprawione, skrócone, zredagowane, popularnego podręcznika. Czego podręcznik dotyczy? Podręcznik z założenia uczy strategii, strategii, trzeba sprecyzować, na poziomie mentalnym. Z założenia przeprowadza również pacjenta przez żmudny proces akceptacji diagnozy, nauki życia z diagnozą i koordynowania jednego z drugim. Choć porysowana, popisana książka po „lekturze” przypominać może zużyty zbiór zadań, mam wrażenie, że daje nieco więcej niż tylko doraźne ćwiczenia. Ale o tym później.

Koncepcja książki opiera się na przedstawieniu pewnych sztuczek myślowych, które pozwalają oszukać nasz strumień świadomości zniekształcony przez wahania nastroju, te większe i te mniejsze. Bez względu na to, czy chwilowo nie mamy zwyczajnie i po ludzku siły na wstanie z łóżka, czy też chcemy pojechać na drugi koniec Polski monocyklem w stanie ciężkiej manii, prawdopodobnie znajdziemy pomoc do przepracowania dla siebie. Podręcznik czułą, pogrubioną czcionką zapyta nas: „Czy przesypianie życia nie jest twoją strategią radzenia sobie ze stresem? Czy podróż nie może zaczekać 24 godzin, do czasu, gdy ochłoniesz?”. Autorka, przedstawicielka nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, czerpie z niej pełnymi garściami, oferując wyczerpujące ćwiczenia na każdy kluczowy w chorobie problem, nie poprzestając jedynie na samych wahaniach nastroju, o których wiemy z tytułu pozycji, ale włączając również mniej oczywiste aspekty, takie jak droga do regularnego przyjmowania leków. Najważniejsze materiały są gotowe w wersji do wydruku z odnośnika w Internecie, dzięki czemu estetycy-perfekcjoniści nie muszą niszczyć swojej własności.

Przed każdą serią ćwiczeń musimy się zapoznać ze wstępem. Jest on wypadkową wprowadzenia autorki, wytłumaczenia kluczowych zagadnień i fragmentów historii prawdziwych pacjentów. To ostatnie jest niezwykle ważnym elementem książki – ilustrują one podręcznikowe prawdy i łączą je z rzeczywistością, pokazują tę stronę choroby afektywno – dwubiegunowej, z którą możemy spotkać się na codzień. Hipomania to nie zawsze fala ekstazy, ale na przykład kłótnia z rodziną o leki. Czasami leki zaczynamy z własnej woli brać dopiero po kilku poważnych epizodach depresji. Zdarza się też, że obawa przed zwolnieniem każe nam kłamać o chorobie. To historie realne – dzięki którym osoba pozostająca poza chorobą może lepiej zrozumieć zagadnienie, a chora odnaleźć elementy, z którymi się utożsamia – mimo wspólnej diagnozy w końcu każdy przeżywa chorobę inaczej i jest inny. Pomocne są również ćwiczenia wykonane przez pacjentów – dają one ogląd, jak powinno wyglądać ich poprawne wykonanie i podsuwają pomysły na własnoręczne uzupełnienie.

Pozycja zakłada co prawda pomoc w opanowaniu wahań nastrojów, ale opisuje wiele innych aspektów choroby dwubiegunowej; można powiedzieć, że autorka zagląda w każde miejsce w historii pacjenta z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Zaczyna się od diagnozy własnej; czym jest to zaburzenie, czym się objawia. Dalej przechodzimy przez analizę emocji, rozpoznanie początków manii i depresji, radzenie sobie z życiowymi, „dorosłymi” zadaniami i odszukiwanie motywacji do ich wykonania, rozumienie schematów myślowych i ich zmianę, „zaprzyjaźnianie się” z lekami i wiele innych rozdziałów. Przez tę różnorodność, pozycja traci trochę na przejrzystości i organizacji myśli, jednak warto zapoznać się z nią w całości. Dzięki wspomnianej rozległości poruszonych zagadnień, możemy poznać nie tylko sposoby radzenia sobie z zaburzeniem, ale również jego istotę i perspektywę osób doświadczających tej choroby. Podręcznik zatem przydać się może nie tylko pacjentom, ale również im bliskim, studentom kierunków psychologicznych, początkującym klinicystom, a nawet osobom, które chcą pomóc sobie w zwykłych, codziennych, nie tak dużych wahaniach nastroju. Trzeba pamiętać, że tego typu książki nie zastąpią terapii i kontaktu z psychiatrą – są jednak dobrym trzecim filarem pomagania sobie w sytuacji życiowej, jaką jest zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

Agata Górnicka

 

SKN Psychoterapii "Dialog" zaprasza na wykład otwarty: "Interwencja kryzysowa w psychoterapii", który poprowadzi Robert Olszak - psycholog i psychoterapeuta pracujący w podejściu psychodynamicznym, specjalizujący się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych, podejmujący interwencje kryzysowe oraz negocjacje.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2017r. o godz. 19:30 na Wydziale Psychologii UW w sali 94.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych oraz zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku!

 

SKN Psychoterapii „Dialog” ma przyjemność zaprezentować drugi artykuł z serii recenzji książek poruszających tematykę psychoterapii, publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tym razem przedstawiamy recenzję książki „Lęk u dzieci. Poradnik z ćwiczeniami” autorstwa Ronalda Rapee, Ann Wignall, Susan Spence, Heidi Lyneham i Vanessy Cobham (więcej informacji: link).

 

LĘK U DZIECI. PORADNIK Z ĆWICZENIAMI.

Jeśli Twoje dziecko lub dziecko twoich znajomych boi się zostawać samo w domu albo woli regularnie zostawać w pokoju zamiast pójść do koleżanki na urodziny i pobawić się z rówieśnikami, to może „Lęk u dzieci. Poradnik z ćwiczeniami” jest właśnie skierowany do Ciebie, Rodzicu. Poradnik składa się z przystępnie wyjaśnionej teorii, zadań teoretycznych i praktycznych dla dzieci oraz rodziców. Każdy rozdział zawiera podsumowanie, dzięki czemu zarówno rodzic jak i dziecko mogą sobie przypomnieć, jakie umiejętności ostatnio sobie przyswoili. Program ćwiczeń w nim zawarty został przetestowany klinicznie i jest rezultatem pracy naukowej oraz doświadczeń terapeutycznych autorów (Ronalda M. Rappe, Ann Wignall, Susan H. Spence, Vanessy Cobhmam i Heidi Lyneham). Jego skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach, a także w życiu konkretnych dzieci, z których historiami możemy się zapoznać w książce. Zaletą tej pozycji jest to, że autorzy, którzy profesjonalnie zajmują się psychologią, nie obiecują cudów, gdyż wiedzą, że tempo poprawy zależy od osobowości dziecka i rodzica, regularności ćwiczeń i złożoności danego lęku. Narzędzia, które mają pomoc dziecku radzić sobie z lękiem to: nauka myślenia realistycznego, panowanie nad negatywnymi myślami i uczuciami oraz kreatywne drabinki (radzenie sobie ze stopniowo coraz trudniejszymi zadaniami). Powyższe narzędzia zostały dostosowane dla dzieci w rożnym wieku, uczą ich samodzielności (w pewnym momencie dzieci samodzielnie mają tworzyć drabinki), a także mogą (a nawet jest to zalecane) być stosowane w życiu codziennym.

Dzięki poradnikowi możemy również nauczyć swoje dziecko brakujących kompetencji społecznych takich jak zdolności konwersacyjne, zawieranie przyjaźni czy bycie asertywnym.

Inną pozytywną stroną ćwiczeń może być zacieśnienie relacji rodzic- dziecko dzięki czasowi spędzanemu wspólnie oraz nauczenie dzieci radzenia sobie z porażką i strese. Rodzic może również poszerzyć wiedzę na temat własnego dziecka i trudności z którymi musi się ono zmagać, zwiększyć samoświadomość na temat własnej osobowości i sposobów wychowania (czy pomagają dziecku w radzeniu sobie z lękiem czy może utrudniają).

Zastosowanie tego programu może spowodować zmniejszenie lękowych reakcji u dziecka (choć, jak przypominają autorzy, czasem może być potrzebna konsultacja u specjalisty), ale tez może spowodować nabycie przez nasze dziecko przydatnych umiejętności na przyszłość takich jak: dążenie do swoich celów, większa odporność psychiczna, czy też bycie asertywnym. 

Maria Kopczyńska

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog” ma przyjemność zaprosić na drugie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu „W związku z rodziną”: „Kryzys w związku – jak szukać promieni słońca podczas burzy?”.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia o godzinie 19:30 w auli na Wydziale Psychologii UW.

Tym razem tematem naszego spotkania będą kryzysy w związkach. 
Razem z Panem Bartoszem Szymczykiem – psychologiem i psychoterapeutą, postaramy się poszukać odpowiedzi na pytania:
- Czy kryzys w związku jest nieunikniony? 
- Jakie wiążą się z nim konsekwencje? 
- Czy kryzys w związku może nieść za sobą także pozytywne skutki?

Dziękujemy za wsparcie Radia Kampus, które zostało naszym nowym patronem medialnym! 
https://web.facebook.com/radiokampus/

Spotkanie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy przez formularz:
https://goo.gl/forms/DMfcKb90omkMMl2p1

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

SKN Psychoterapii „Dialog” rozpoczyna serię recenzji książek poruszających tematykę psychoterapii. 

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, mamy możliwość prezentowania recenzji najnowszych wydawnictw z serii Psychiatria i Psychoterapia - pierwszym z nich jest książka „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu” pod redakcją Sama Goldsteina, Jacka A. Naglieri oraz Sally Ozonoff (więcej informacji: link).

 

DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Pierwsza publikacja dotycząca autyzmu pojawiła się w 1943 r. Leo Kanner opisał autyzm jako odrębne zaburzenie rozwojowe. W tym czasie częstość występowania określano na 2-4 dzieci na 10 000. Najnowsze badania podają wskaźnik 60 na 10 000 dzieci. Wskaźnik ten dotyczy samego autyzmu, jest on jeszcze wyższy jeżeli weźmiemy pod uwagę inne zaburzenia rozwojowe należące do zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Mimo tak wielkiego rozpowszechnienia ASD, diagnoza wciąż jest ogromnym wyzwaniem. Podręcznik

„Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu” jest wspaniałym kompendium wiedzy, które odpowiada na potrzebę usystematyzowania informacji na temat diagnostyki.

Publikacja jest dziełem 28 badaczy, naukowców, klinicystów. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są szerokim pojęciem diagnostycznym, pod którym kryje się prawdziwy wachlarz objawów i ich nasilenia. Skuteczna diagnoza i interwencja, mimo licznych publikacji, badań             i narzędzi diagnostycznych, wciąż jest trudnym zadaniem. Autorzy podręcznika prowadzą nas przez ten niejednorodny świat, zatrzymując się przy kolejnych aspektach ASD. Analizują każdy objaw z triady zaburzeń: komunikacji, interakcji społecznych oraz stereotypowych zachowań, zainteresowań i wzorców aktywności. Poszczególne czynniki rozkładają na części pierwsze pokazując na jak wiele sposobów i w jak różnym nasileniu mogą pojawiać się zaburzenia. Podkreślają też jakie problemy mogą wystąpić przy diagnozie i proponują gotowe rozwiązania tak, aby zminimalizować liczbę fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych diagnoz. Wymieniają narzędzia jakie używane są do badania poszczególnych objawów ASD, a także porównują je zbiorczo podkreślając zalety oraz wady każdego z nich. Skupiają się na problemach związanych z niedostosowaniem niektórych narzędzi do badania osób z ASD                  i sposobach radzenia sobie z nimi podczas badania.

Diagnoza ASD jest ogromnym przedsięwzięciem nie tylko ze względu na wielką różnorodność objawów jakimi zaburzenie może się ujawniać, ale również na występowanie innych zmiennych utrudniających diagnostykę. Utrudnienia te wynikają głównie z młodego wieku badanych, częstego upośledzenia umysłowego, zaburzeń współwystępujących, problemów ze skupieniem uwagi podczas badania i wielu innych zmiennych. Publikacja porusza wszystkie te aspekty po kolei, proponując adekwatne narzędzia diagnostyczne jak                         sposoby modyfikacji badania, w  celu zwiększenia trafności.

Podręcznik jest cennym przewodnikiem przez świat ASD. Porządkuje dotychczasową wiedzę i proponuje sposoby jej wykorzystania w diagnostyce. Autorzy nakreślają także możliwe ścieżki rozwoju badań. Obecnie pojawia się wiele alternatywnych metod diagnostycznych. Naukowcy podkreślają potrzebę prowadzenia poszukiwań w nowych obszarach, które mogłyby ułatwić diagnozowanie ASD.

Katarzyna Naumiuk

SKN Psychoterapii “Dialog” ma przyjemność zaprosić na kolejny wykład otwarty: „Specyfika kontaktu telefonicznego”, który poprowadzi Paulina Klemińska - certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA).

Spotkanie będzie dotyczyło specyfiki kontaktu telefonicznego w szeroko pojętej pomocy psychologicznej i odbędzie się 13 grudnia 2017r. o godz. 19:30 w s. 94 Wydziału Psychologii UW. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a także zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku!

SKN „Dialog” i Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne zapraszają na kolejny z serii dot. Terapii Schematów wykład otwarty: „Terapia borderline w nurcie terapii schematów". Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2017r. o godz. 17:45 w auli Wydziału Psychologii UW, a poprowadzi je psychoterapeuta terapii schematów oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Jędrzej Kosewski.

Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych - zapraszamy! Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog” ma przyjemność zaprosić na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu „W związku z rodziną”.

Spotkanie odbędzie się 29.11.2017r. (środa) w auli Wydziału Psychologii UW i będzie mieć formę wykładowo-warsztatową. Uczestnicy dowiedzą się:

Jakie są najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka?

Czym są nieadaptacyjne schematy oraz w jaki sposób dzieci i dorośli sobie z nimi radzą?

Jak terapia schematów dzieci i młodzieży uzdrawia schematy?

I przede wszystkim... o co chodzi z tymi całymi schematami?

Spotkanie poprowadzą: Joanna Giereło i Izabela Gołębiewska, certyfikowane terapeutki poznawczo-behawioralne (CBT), redaktorki merytoryczne książki "Mały człowiek, wielkie potrzeby", autorki warsztatu dla rodziców prowadzonego w ujęciu terapii schematów "Bliżej dziecka".

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, ale obowiązują zapisy przez formularz: https://goo.gl/forms/l69FxC9ZkINvEEK93

Zachęcamy również do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

SKN Psychoterapii „Dialog” ma przyjemność zaprosić na inaugurację działalności Koła w roku akademickim 2017/18, w ramach której wykład dot. zagadnienia współpracy między psychiatrą a psychoterapeutą wygłoszą: opiekunka SKN „Dialog” dr hab. Anna Cierpka (Wydział Psychologii UW) oraz lek. psychiatra Maciej Moskwa (dyrektor medyczny NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej”).

Wykład odbędzie się we wtorek, 7.11.2017r. o godz. 17.00 w auli i ma charakter otwarty - zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

W dniach 23-27 października 2017r. na Uniwersytecie Warszawskim odbywały się Dni Zdrowia Psychicznego, podczas których nie mogło zabraknąć SKN „Dialog”.

Na naszym stoisku na wszystkich zainteresowanych czekały bezpłatne broszury „Samopomoc Psychologiczna”, było ono również miejscem rozmów dot. zarówno działalności Koła, jaki i ogólnie pojętej tematyki zdrowia psychicznego.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję być częścią inicjatywy działającej na rzecz psychoedukacji i destygmatyzacji chorób psychicznych. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje!

Dnia 23 października 2017r. odbył się wykład „Terapia schematu okiem praktyka”, poprowadzony przez psychoterapeutę Przemysława Mućko.

Spotkanie przybliżyło słuchaczom podstawowe pojęcia z zakresu terapii schematów i prezentowany przez nią sposób rozumienia zaburzeń oraz osiągania zmian, a także przedstawiło specyfikę pracy w tym nurcie. Wszystko zostało przypieczętowane żywą dyskusją, pozwalającą uczestnikom wykładu uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach!

Dnia 10 października 2017 roku mieliśmy ogromną przyjemność odbyć spotkanie z Elaine Quattro - licencjonowaną psychoterapeutką małżeńską i rodzinną z 20-letnim doświadczeniem w zawodzie, prowadzącą prywatną praktykę w San Diego.

Uczestnicy wykładu „Mastering emotional welness” mieli okazję zapoznać się ze złożona tematyką pracy z emocjami oraz uzyskać cenne wskazówki dotyczącej praktyki zawodu terapeuty.

Dziękujemy wszystkim za udział i owocną dyskusję, jednocześnie zapraszając na kolejne spotkania otwarte organizowane przez nasze Koło.

Z okazji zbliżającego się rozpoczęcia kolejnego roku prężnej działalności, dnia 24 września 2017r. Studenckie Koło Psychoterapii „Dialog” zorganizowało Piknik, będący okazją do spotkania w gronie byłych i obecnych członków, integracji, wymiany opinii i doświadczeń oraz dzielenia się zapałem do dalszej intensywnej pracy i nieprzerwanym entuzjazmem.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie!

We wtorek 23 maja o 19:30 zapraszamy na kolejne spotkanie z psychologią w Kinie Muranów! 
To już ostatnia okazja, żeby dołaczyć do nas w tym roku akademickim.

Zaprezentujemy irańsko-francuski thriller w reżyserii i według scenariusza Asghara Farhadiego - "Klient", nagrodzony Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny w 2017 roku.
Jak mówi sam twórca film o tym, jak "zewnętrzne okoliczności mogą doprowadzić do przemiany łagodnego człowieka w kogoś nieustępliwego, gwałtownego i brutalnego."

Po seansie zapraszamy na dyskusję o traumie, trudnych zminach w życiu, ich wpływie na relacje i... wszystkim do czego zainspiruje seasns.
Moderować ją będzie psycholog specjalizyjący się w terapii poznawczo behawioralnej- Karol Siadul.

Specjalnie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego cena 13zł!18447114 1208597389251641 654092244980969935 n

Spotkanie dla zakochanych, w związku z długim, jak i krótkim stażem. Również dla tych dopiero szukających drugiej połówki. Paweł i Dorota Maciaszkowie opierając się na swojej praktyce terapeutycznej, spojrzeniu naukowym, ale i doświadczeniu postarają się rzucić światło na pytanie dlaczego czasem wydaje się nam, że partner czy partnerka mówią do nas innym językiem, dokładnie jakby pochodzili z Marsa czy Wenus.

08.05 (poniedziałek), 17:30, sala 408 (czwarte piętro) Wydział Psychologii UW, Stawki 5/7

logo rozwod białe tło internet RGB

Zdarza wam się mieć poczucie, że dajecie z siebie w związku bardzo dużo, a On czy Ona tego nie docenia, albo wręcz nie zauważa?

broszura okładka2

Broszura samopomocowa

Z dumą przedstawiamy owoc naszych prac - broszurę z technikami samopomocy psychologicznej!

Trochę statystyk:

-Cztery osoby. 
-Pięć miesięcy pracy nad projektem.
-Współpraca z dwoma licencjonowanymi psychoterapeutami prowadzącymi działalność pro bono (psychology.tools, therapistaid.com).
-26 stron, 17 kart pracy, w większości tłumaczonych z języka angielskiego.

Nasze tłumaczenia zasobów z therapistaid.com (znacznie większej ilości, niż wykorzystaliśmy w broszurze) zostały na tej stronie upublicznione. W samym tylko marcu, skorzystało z nich ponad dwa tysiące osób!

W świetle powyższych, zapraszam do gratulowania zespołowi i do krytycznych sugestii na temat wyprodukowanego przez nas wydawnictwa.

17389103 2009790592581464 1680532975857852026 o

„Studenckie Koło Naukowe „Dialog” ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejną ogólnopolską konferencję dotyczącą zaburzeń osobowości – „Zaburzenia osobowości – wiązka A”.

Wielkie sukcesy konferencji „Buntownik bez wyboru. Dyssocjalne zaburzenie osobowości”, „Narcyzm – fenomen naszych czasów” oraz „Borderline – spacer po linie” spowodowały, że mamy potrzebę dalszego poszerzania wiedzy z zakresu zaburzeń osobowości oraz dzielenia się nią z innymi.


Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2017 r. na Wydziale Psychologii UW. Udział w niej zapowiedzieli:

dr n. med. Sławomir Murawiec
dr n. med. Radosław Tworus
dr Dorota Parnowska
dr Paulina Pałosz Dickaty
dr Joanna Popławska

Przewidziany jest także czas dla uczestników czynnych - 15 minut na wystąpienie. Abstrakty przyjmujemy do 01.04.2017 r na maila skndialog@psych.uw.edu.pl

Komitet Naukowy:

dr n. med. Radosław Tworus
dr hab. Anna Cierpka
mgr Urszula Ziętalewicz
mgr Agata Dziurska
mgr Joachim Kowalski

Udział w Konferencji jest płatny - 20 zł osoby studiujące oraz 30 zł pozostałe osoby. Prosimy zgłaszać chęć wzięcia udziału w Konferecnji na skndialog@psych.uw.edu.pl

Mamy nadzieję, że organizowana przez nas konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat zaburzenia – umożliwi spojrzenie z różnych perspektyw, ułatwi różnicowanie oraz pozwoli planować bardziej efektywne oddziaływania.

https://www.facebook.com/events/1291206347626190/

Patroni medialni

              GWP logo                  Charaktery magazyn psychologiczny        17622862 1424030047660576 664658746 o

17635215 1170925019699536 1427818949747394162 o

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu W Związku Z Rodziną!

Kiedy? : 06.04.2017
O której? : 18:00-20:00
Gdzie? : Aula Wydziału Psychologii UW (Stawki 5/7)

Zapisy przez formularz:
https://goo.gl/forms/7U4QZjYEqNwZprKa2

Co się dzieje, gdy w naszym związku pojawia się ktoś jeszcze - nowy członek rodziny? Jakie zmiany zachodzą w partnerach, kiedy ich życie staje na głowie, a w centrum pojawia się maluch, który potrzebuje nieustannej opieki i troski?
Narodziny dziecka niosą ze sobą wielkie radości, ale też rozterki i niepokoje. Na to, co zmieni się w samej rodzinie trudno jest się wcześniej przygotować i rodzice często bywają tymi zmianami zaskoczeni.
Jak zmienia się związek po narodzinach dziecka? Jak poradzić sobie z nowymi obowiązkami? Jak się przygotować na narodziny pociechy? I jak zachować bliskość w związku pomimo tylu nowych wyzwań?
O tych zmianach opowiedzą nam Tatiana Wróblewska i Marta Pyrgies-Łukowska. Więcej informacji o prowadzących spotkanie poniżej.

Tatiana Wróblewska pracuje w Ośrodku Psychoterapii Aleje. Prowadzi psychoterapię indywidualną , par i rodzin. W pracy łączy podejście systemowe i psychodynamiczne. Zajmuje się problematyką nerwic, depresji, kryzysami związków i rodzin, celami rozwojowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Marta Pyrgies-Łukowska pracuje w Ośrodku Psychoterapii Aleje. Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym i systemowym skierowaną do osób dorosłych, rodzin i par. Ukończyła szkolenie Systemowej Terapii Rodzin przy Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz status superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

okładka broszury

Z dumą prezentujemy stworzoną przez członków Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii "Dialog" broszurę "Spacerem przez psychoterapię". Znajdziecie w niej Państwo podstawowe informacje na temat psychoterapii - czym jest, kim jest psychoterapeuta, spośród jakich nurtów można wybierać oraz w jakich ośrodkach szukać bezpłatnej pomocy. Zachęcamy do udostępniania broszury wszystkim tym, którzy chcieliby rozwiać swoje wątpliwości na ten temat lub też zastanawiają się nad podjęciem psychoterapii. 

Broszurę można pobrać tutaj.

piknik naukowy

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "Dialog" ma przyjemność brać udział w tegorocznym 20. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik o temacie "Zdrowie". Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę 7 maja 2016 roku w godzinach od 11:00 do 20:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie można nas znaleźć w budynku stadionu, w galerii na poziomie -1. Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, a ten jego aspekt często pozostaje w cieniu zdrowia w ujęciu fizycznym, mimo że psychika ma również istotny wpływ na nasze ciała. Dlatego jako koło zajmujące się tematyką psychoterapii chcemy podjąć ten istotny temat, z którym psychoterapia jest w oczywisty sposób związana. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby porozmawiać z nami m.in. o tym, kim jest psychoterapeuta, kto może korzystać z psychoterapii i z jakich nurtów może wybierać. Dla chętnych przygotowaliśmy też quiz o psychoterapii, w którym można sprawdzić swoją podstawową wiedzę o niej. Dzieci również znajdą coś dla siebie na naszym stoisku - np. mandale do kolorowania oraz grę o emocjach. Serdecznie zapraszamy!

kwiat5n

Serdecznie zachęcamy do zapisów na IV cykl naukowych spotkań "W Związku z Rodziną", organizowany przez SKN Psychoterapii "Dialog", który odbędzie się w dn. 9 - 13 maja 2016 r. na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na Wydziale Psychologii przy ul. Stawki 5/7. Jest to możliwe dzięki wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Cykl naukowych spotkań ma charakter bezpłatnych wykładów i dyskusji, podczas których będą poruszane tematy rodzin patchworkowych, związków na odległość, emigrujących rodziców oraz tego, jak nowe technologie towarzyszą nam w tworzeniu i utrzymywaniu relacji.

W ramach projektu zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie abstraktów nawiązujących do wymienionych zagadnień lub dotyczących współczesnych wyzwań dla związków partnerskich. Autorzy czterech najlepszych propozycji zostaną poproszeni o przedstawienie swoich prac w formie 15-minutowej prezentacji podczas spotkań. Abstrakty prosimy przysyłać do 15 kwietnia na adres mailowy: wzwiazkuzrodzina@gmail.com, w tytule maila wpisując swoje dane osobowe (imię, nazwisko, rok i tryb studiów oraz nazwę uczelni).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Naukowego Cyklu Spotkan "W Związku z Rodziną".

mowmimarianna

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu DKF PsychomUWi, które odbędzie się w Kinie Muranów 22 marca o godzinie 20:00. Obejrzymy polski dokument portretujący osobę transpłciową - "Mów mi Marianna". Tradycyjnie po seansie odbędzie się dyskusja z gośćmi, którzy wygłoszą także krótką prelekcję - panią Edytą Baker, członkiem zarządu i rzecznikiem prasowym organizacji Trans-Fuzja, transseksualną kobietą w trakcie procesu korekty płci oraz panią Izabelą Jąderek, psychologiem seksuologiem, edukatorką seksualną i wykładowcą akademickim.

konflogo.prostokat

Zachęcamy bardzo serdecznie do zapisania się już teraz na organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "Dialog" Konferecję "Buntownik bez wyboru. Dyssocjalne zaburzenie osobowości", która odbędzie się 22 maja br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w godz. 9:00-18:00. Jest to możliwe dzięki wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty wstępnej w ciągu 7 dni od otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji.

Szczególnie zapraszamy uczestników czynnych, których rejestracja odbywa się przez wypełnienie tego samego formularza oraz zgłoszenie abstraktu wystąpienia drogą mailową na adres: konferencja@skndialog.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie "Uczestnictwo czynne". Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jeden abstrakt. Uczestnicy czynni uiszczają opłatę konferencyjną po zaakceptowaniu abstraktu. Przyjmujemy abstrakty raportu z badań, jak i prac teoretycznych i przeglądowych.

synszawla

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu DKF Psycho mUWi, które odbędzie się w Kinie Muranów 22 lutego 2016r. o godzinie 20:00. W planach projekcja głośnego filmu "Syn Szawła" Laszlo Nemesa. Po seansie zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji z zaproszonym gościem - doktorem Mikołajem Winiewskim. Bilety w cenie 12 zł do nabycia w kasie kina (istnieje także możliwość internetowej rezerwacji miejsc).

dialog i tecyowka

Sekcja Seksuologiczna SKN Psychoterapii "Dialog" zaprasza na spotkanie otwarte z dr Danielem Bąkiem poświęcone tematyce pomocy psychologicznej osobom LGBTQIA. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia o godzinie 19:30 na Wydziel Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 i będzie miało częściowo formę dyskucji. Informacja o sali zostanie podana wkrótce.

1000600

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "Dialog" zaprasza na spotkanie poświęcone pracy z pacjentem w żałobie, które poprowadzi pani Joanna Buczkowska.

Spotkanie podzielone będzie na dwie części: otwarty wykład z dyskusją (ok. 1,5 godziny) oraz warsztaty (ok. 1 godziny - tylko dla członków koła).

Kiedy? 25 listopada o godzinie 14:00

Gdzie? Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7, informację o sali uzupełnimy wkrótce

logadwa

SKN Psychoterapii "Dialog" ma ogromną przyjemność zaprosić na wykład inaugurujący działalność koła w roku akademickim 2015/2016. Tematyką spotkania - "Oblicza seksuologii - kierunki rozwoju dla osób zawodowo zajmujących się seksem" - pragniemy zaznaczyć powstanie w kole nowej sekcji zajmującej się seksuologią. Wykład ma charakter OTWARTY i odbędzie się 16 listopada o godzinie 18:00 w Auli Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7.

strona1

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychoterapią i chętnych do aktywnego uczestniczenia w życiu koła na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne. Opowiemy na nim o licznych projektach realizowanych przez Dialog, a także omówimy zasady rekrutacji. Spotykamy się na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7 w sali 412 (IV piętro) 20 października na długiej przerwie (godz. 15:15). Zapraszamy serdecznie!

zjazdabsolwentow

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu PsychomUWi - Dyskusyjny Klub Filmowy. W planach projekcja najnowszego filmu szwedzkiej prowokatorki Anny Odell pod tytułem "Zjazd absolwentów", a także dyskusja z zaproszonym gościem - dr Małgorzatą Gambin, psychologiem dziecięcym, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i Psychoterapia. 

KIEDY? 4 marca 2015, godz. 20:00.

GDZIE? Kino Muranów, ul. Generała Andersa 1.

Bilety w cenie 12 zł do nabycia w kasie kina (istnieje również możliwość internetowej rezerwacji miejsc).

dzikie historie

Kino Muranów i Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "Dialog" zapraszają na pierwszą w tym roku akademickim projekcję z cyklu "Psycho mUWi - Dyskusyjny Klub Filmowy". W planach projekcja najnowszej produkcji Pedro Almodovara pod tytułem "Dzikie historie", a także rozmowa z gościem. Tematem spotkania będzie szeroko rozumiany problem stresu.

KIEDY? 15 stycznia 2015, godz. 20:00.

GDZIE? Kino Muranów, ul. Generała Andersa 1.

DSC06237

W dniu 6 listopada 2014 roku o godzinie 19:30 odbył się wykład inauguracyjny "Dialogu". Naszym gościem była Zofia Milska-Wrzosińska z Laboratorium Psychoedukacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczny udział i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach otwartych organizowanych przez nasze koło.

Zdjęcia ze spotkania znajdują się tutaj.

1000600

W dniu 16 października 2014 roku odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne naszego koła. Rekrutacja jest już zakończona, a nam jest niezmiernie miło poinformować, że przyjęliśmy w szeregi "Dialogu" 18 nowych członków. Witamy Was bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że dzięki Wam będzie to rok owocnej pracy "Dialogu".

SKN Psychoterapii "Dialog" ma ogromną przyjemność zaprosić na wykład inaugurujący działalność koła w roku akademickim 2014/2015. Tematyka spotkania będzie związana z kształceniem psychoterapeutycznym, wyborem nurtu teoretycznego i ośrodka szkoleniowego, przebiegiem szkolenia, a także stawianiem pierwszych kroków w zawodzie po ukończeniu szkolenia, czyli informacjami, które każdy kandydat na psychoterapeutę powinien posiadać. Spotkanie ma charakter OTWARTY i odbędzie się 6 listopada 2014 roku o 19:30 w sali 408.

Link do wydarzenia na fb.

1000600

18 czerwca 2014 roku o 18:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków "Dialogu", podsumowujące działalność koła w roku akademickim 2013/2014. Podczas spotkania wyłoniliśmy również nowy Zarząd. W jego skład w roku akademickim 2014/2015 wejdą:
Izabela Piecha - Prezes
Weronika Walkiewicz - Wiceprezes, koordynator ds. spotkań merytorycznych koła
Adrianna Branicka - specjalista ds. finansów
Agata Piekalska - specjalista ds. PR

Przed nami wakacje, a po wakacjach ruszamy z działalnością koła z nową energią i pomysłami. Do zobaczenia w kolejnym roku akademickim!

10177534 545770482201005 5418798596332248309 n

Zapraszamy na warsztat pracy ze stresem "Praca z ciałem jako profilaktyka", który poprowadzi Katarzyna Bekier.

GDZIE? Wydział Psychologii UW, sala 93
KIEDY? 12 czerwca, 16:30-19:30

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztat obowiązują ZAPISY. Zgłoszenia prosimy przesyłać na skndialog@psych.uw.edu.pl w tytule wiadomości wpisując „Warsztat pracy ze stresem – zgłoszenie”.

Zapraszamy także do zapoznania się z opisem warsztatu na facebooku.

DSC 0382 - Kopia

Jak co roku w maju spotkaliśmy się na Wydziale Psychologii, by wspólnie spędzić święto naszego wydziału - Psychonalia, do którego SKN "Dialog" dołożyło również swoją cegiełkę. Podczas części oficjalnej Bożena Burzyńska - Prezes "Dialogu", opowiedziała o naszej działalności, planach, projektach i sukcesach. Przy naszym stoisku w wydziałowym ogrodzie można było sprawdzić, jak utrudnione jest codzienne funkcjonowanie osób chorych na schizofrenię. Osoby, które najlepiej rozwiązały krzyżówkę, słuchając jednocześnie ścieżki dźwiękowej, imitującej omamy słuchowe, otrzymały od nas nagrody rzeczowe - książki.

10152841 836302963051883 177685823 n

Już za niecały tydzień odbędzie się II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Tydzień Rodzin". W zakładce projektu na naszej stronie możecie Państwo zapoznać się z najnowszym harmonogramem. Zmianie uległy godziny trwania środowego warsztatu Wielkie Chcenie. Potrwa on od 18:30 do 20:00. Zarówno na ten, jak i na piątkowy warsztat Stowarzyszenia Amazonki, można się jeszcze rejestrować tutaj. Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy także, że wszyscy uczestnicy Tygodnia Rodzin będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

Już po raz drugi w historii "Dialogu" odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny. W ostatni weekend kwietnia, podobnie jak w zeszłym roku, udaliśmy się do Grabowa nad Pilicą. Mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch warsztatach. Pierwszy z nich, dotyczący śmiechoterapii, poprowadził dla nas Pan Zbigniew Kocik. Niedzielny warsztat z psychoterapii tańcem i ruchem poprowadziła zaś Pani Bożena Gawerska-Panfil, terapeutką DMT (na zdjęciu wraz z uczestnikami wyjazdu).

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wyjazdu.

7251689.3

Kino Muranów i Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "Dialog" zapraszają na kolejną projekcję z cyklu "Psycho mUWi - Dyskusyjny Klub Filmowy". Tym razem poruszymy temat depresji poporodowej, a inspiracją do dyskusji będzie film "Obcy we mnie".

KIEDY? 3 kwietnia 2014, godz. 20:00

GDZIE? Kino Muranów, ul. Generała Andersa 1.

Bilety w cenie 11 zł (po okazaniu legitymacji studenckiej) do nabycia przed seansem w kasie Kina Muranów.

Naszymi gośćmi będą: lek. med. Monika Kucińska oraz dr n. hum. Grażyna Kmita.

10152841 836302963051883 177685823 n

W dniach 14-16 maja na Wydziale Psychologii UW porozmawiamy o rodzinach doświadczających zaburzeń odżywiania, chorób nowotworowych oraz zmagających się z niepłodnością. Każdy dzień projektu będzie obejmował wystąpienie naukowca, prezentację projektów stowarzyszeń oraz referaty studentów. Dodatkowo przewidziane są praktyczne warsztaty metod pracy i wspierania osób dotkniętych prezentowanymi trudnościami i ich najbliższych.

Zapraszamy na spotkanie ze Stowarzyszeniem POMOST, podczas którego poruszone zostaną kwestie m.in. idei psychiatrii środowiskowej, działań Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Porozumienia na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie.

KIEDY? 26 marca 2014, godz. 17:45

GDZIE? Wydział Psychologii UW, sala 421

Spotkanie ma charakter otwarty.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Michałem Dudą, psychoterapeutą i coachem specjalizującym się w pracy metodą psychologii procesu. Spotkanie ma charakter otwarty i adresowane jest zarówno do osób pragnących związać się zawodowo z psychoterapią/coachingiem, a także do tych, którzy są po prostu zainteresowani tą tematyką i chcieliby pogłębić swoją wiedzę.

KIEDY? 14 marca 2014, godz. 16:00

GDZIE? Wydział Psychologii UW, sala 404

Zapraszamy na spotkanie z Anną Robak-Mielczarską z Instytutu HAPPYMORE, która opowie o roli psychologa na oddziale somatycznym i swoich doświadczeniach związanych z taką pracą. Spotkanie ma charakter otwarty, dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.

KIEDY? 27 lutego 2014, godz. 17:45

GDZIE? Wydział Psychologii UW, sala 94

1623738 498018963642824 1254166247 n

Kino Muranów i Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog” mają zaszczyt zaprosić na debiutancką projekcję z cyklu „Psycho mUWi – Dyskusyjny Klub Filmowy”. Na pierwszy ogień – kontrowersyjny temat i długo oczekiwany film, który już przed premierą wzbudzał wiele dyskusji.

KIEDY? 20 lutego 2014, godz. 20:00

GDZIE? Kino Muranów, ul. Generała Andersa 1

Bilety w cenie 11 zł (po okazaniu legitymacji studenckiej) do nabycia przed seansem w kasie Kina Muranów.

Po projekcji planowana jest dyskusja z gościem - panem Tomaszem Brzózką.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu, aby ten czas upłynął w rodzinnym i przyjacielskim nastroju, w atmosferze szczęścia i miłości, przy blasku choinki oraz aby 2014 rok był pasmem sukcesów, spełnionych marzeń.

Członkowie SKN Dialog

tumblr static christmas-time-christmas-16778334-1680-1050

1000600

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową grafikę SKN Dialog. Do widocznego od pewnego czasu logotypu dołączyła teraz zupełnie nowa strona internetowa. Zapraszamy do "polubienia" nas na Facebooku oraz do skontaktowania się z nami poprzez formularz mailowy. Obie te opcje dostępne są po prawej stronie.

Pozdrawiamy!

Mamy niezmierną przyjemność ogłosić, że już 13 listopada 2013 roku o godzinie 19:30 odbędzie się inauguracyjny wykład, który poprowadzi dla nas dr Andrzej Depko. Jego tytuł to: Determinanty uwarunkowania zaburzonych preferencji seksualnych, ze szczególnym uwzględnieniem pedofilii. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (salę podamy już wkrótce).

Spotkanie ma charakter otwarty, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Link do wydarzenia na fb

skn dialogInteresujesz się psychoterapią? Chcesz rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania oraz brać udział w ciekawych projektach i przedsięwzięciach? Przyjdź na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne SKN "Dialog" i dowiedz się więcej o naszej działalności.

Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach: 15.10 oraz 16.10 na dużej przerwie (15.15 – 16.00) w sali 94 na Wydziale Psychologii UW.

CZEKAMY NA CIEBIE! :)