logotyp

SKN Psychoterapii "Dialog" ma przyjemność zaprezentować piąty z kolei artykuł z serii recenzji książek poświęconych tematyce psychoterapii, publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tym razem przedstawiamy recenzję książki "Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany" autorstwa Johna B. Ardena (więcej informacji: link).

NEURONAUKA W PSYCHOTERAPEUTYCZNYM PROCESIE ZMIANY

Najnowsza praca amerykańskiego psychologa Johna B. Ardena jest pozycją mogącą okazać się interesującą zarówno dla specjalistów, jak i dla samych pacjentów czy też osób pragnących zadbać o swoje zdrowie. Autor skupia się głównie na biologicznych przyczynach trudności w funkcjonowaniu psychicznym oraz sposobach jak możemy tę wiedzę wykorzystać w ich prewencji i leczeniu.
Jedną z zalet tej pozycji jest już sama jej tematyka – neuronauka nie pojawia się w psychoterapii tak często, jak być może powinna. Praca Ardena w przystępny sposób pomaga zlikwidować tę lukę, dostarczając popartej empirycznymi dowodami wiedzy w taki sposób, by mogły z niej skorzystać obie strony relacji terapeutycznej. W książce znajdziemy rozważania nad rolą stylu życia w powstawaniu problemów zdrowotnych, pozwalające zrozumieć m.in. jakiego rodzaju dieta i codzienne nawyki pomagają lub szkodzą w osiągnięciu satysfakcjonującego funkcjonowania. Autor opisuje także w sposób dokładny i przystępny neuronalne mechanizmy powstawania zaburzeń takich jak PTSD, lęk uogólniony, depresja czy OCD, dla każdego z nich proponując metody leczenia wynikające z opisanych wcześniej biologicznych przyczyn dysfunkcji. Prócz badań i teorii w książce znajdziemy także opisy przypadków z praktyki autora.
Ciekawą cechą tej pozycji jest fakt, że łączy ona cechy samopomocowego poradnika oraz naukowej publikacji, drobiazgowo opisującej działanie biochemii mózgu. Zarówno fragmenty skierowane do pacjentów, jak i te wymagające specjalistycznej wiedzy są czytelnie od siebie oddzielone. W pracy tej cieszy też to, że nieustannie podkreśla ona rolę i możliwości pacjenta w procesie leczenia oraz wagę psychoedukacji, a terapeutom podsuwa sposoby na to jak pomóc w dostrzeżeniu tego swoim klientom. Autorowi udało się nie tylko zaprezentować najbardziej przydatne w rozumieniu psychopatologii i zdrowia mózgu odkrycia neuronauki, ale także zintegrować je z teoriami wywodzącymi się z m.in. psychologii rozwojowej i przywiązania. Wszystko to sprawia, że książka Ardena jest pozycją zdecydowanie godną polecenia.

Marta Hoppe

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp