logotyp

30126108 10210973627881561 331474025 o

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na piątą już edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej o zaburzeniach osobowości "Przekraczając granice", organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "Dialog", działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczna konferencja, nosząca tytuł "Szukając oparcia" będzie dotyczyła zagadnienia osobowości zależnej. 

Do cyklu naszych konferencji należały zorganizowane w poprzednich latach wydarzenia: „Buntownik bez wyboru. Dyssocjalne zaburzenie osobowości”, „Narcyzm – fenomen naszych czasów”, „Borderline – spacer po linie” oraz „W labiryncie nieufności - zaburzenia osobowości z wiązki A”. 

W konferencji wezmą udział między innymi:

 • dr n. med. Radosław Tworus – absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

 • dr hab. Anna Cierpka – psycholog oraz pracownik naukowy na Wydziale Psychologii UW. Prowadzi psychoterapie w Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół terapii rodzinnej, terapii narracyjnej, a także terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu

 • Jędrzej Kosewski – absolwent Wydziału Psychologii UW. Terapeuta behawioralno-poznawczy, a także terapeuta i superwizor terapii schematu. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. 

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w sali 316. 

Udział w Konferencji jest płatny - koszt wynosi 20 zł dla wszystkich Uczestników.

Lista uczestników biernych konferencji jest obecnie pełna. Zgłoszenia na listę rezerwową prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dla uczestników biernych przygotujemy certyfikaty poświadczające o udziale w konferencji.

Przewidziany jest także czas dla osób chcących wygłosić 15 - minutową prezentację. Abstrakty przyjmujemy do 01.04.2018 na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/163625001083809/

A także do odwiedzenia fanpage’a cyklu konferencji o zaburzeniach osobowości:

https://www.facebook.com/konferencja.skndialog/

Regulamin V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szukając Oparcia. Osobowość Zależna” Warszawa, 15 kwietnia 2018 roku.

1. Postanowienia ogólne

1.1 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szukając Oparcia. Osobowość Zależna”, zwana dalej „Konferencją”, odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2018 roku w sali 316 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa).
1.2 Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog”, działające na Uniwersytecie Warszawskim, zwane dalej Organizatorem.

1.3 Niniejszy regulamin zostanie opublikowany pod adresem: http://skndialog.pl/index.php/konferencja, a także wysłany drogą mailową do wiadomości każdego uczestnika Konferencji.

2. Zasady Uczestnictwa

2.1 W celu wzięcia udziału w Konferencji (uczestnictwo bierne), uczestnik zobowiązany jest do:

 1. a)  Przesłania zgłoszenia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. b)  Uiszczenia opłaty za udział w Konferencji, zwaną dalej opłatą konferencyjną, w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) na wskazany w mailu numer konta bankowego

  Organizatora.

 3. c)  Uczestnik zobowiązany jest do wysłania drogą mailową na adres Organizatora, w

  terminie 3 dni od otrzymania informacji o przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora,

  potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej.

 4. d)  W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 3 dni od przyjęcia zgłoszenia Organizator

  wykreśli uczestnika z listy uczestników Konferencji. Uczestnik ma możliwość ponownej

  rejestracji.

 5. e)  Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestnika o dostaniu się na

  Konferencję

2.2 Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom materiałów konferencyjnych oraz cateringu podczas przerwy kawowej.
2.3
Liczba miejsc dla uczestników biernych jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika na Konferencję decyduje kolejność przesłania potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej. 2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez uczestnika zniszczenia na terenie obiektu, w którym będzie się odbywać Konferencja.
2.5 Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty konferencyjnej dokonanej przez uczestnika, w przypadku jego rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji.

3. Zasady wystąpień i porządek Konferencji

3.1 Szczegółowy program Konferencji zostanie opublikowany na stronie Organizatora i na stronie Konferencji na portalu społecznościowym Facebook.
3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów, a także prawo do przeprowadzenia Konferencji w innym terminie albo miejscu, z przyczyn od niego niezależnych lub wynikających z siły wyższej.

3.3 W przypadkach wymienionych w punkcie 3.2. Regulaminu uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp