logotyp

Z okazji zbliżającego się rozpoczęcia kolejnego roku prężnej działalności, dnia 24 września 2017r. Studenckie Koło Psychoterapii „Dialog” zorganizowało Piknik, będący okazją do spotkania w gronie byłych i obecnych członków, integracji, wymiany opinii i doświadczeń oraz dzielenia się zapałem do dalszej intensywnej pracy i nieprzerwanym entuzjazmem.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie!

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp