logotyp

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA UZALEŻNIENIA OD INTERNETU
W ostatnich latach uzależnienie od Internetu stało się, zaraz po alkoholu i narkotykach, jednym z najczęściej występujących uzależnień na świecie. W Polsce jego kryteria spełnia nawet 23% młodych dorosłych. Terapeutka Kimberly Young zauważyła, że wszechobecność Internetu w życiu codziennym każdego z nas uniemożliwia skuteczne leczenie tego zaburzenia metodami stosowanymi przy leczeniu uzależnienia od alkoholu czy narkotyków (np. abstynencji).
Young wyszczególniła pięć głównych obszarów uzależnienia od Internetu:
• Granie w gry (online i offline)
• Uzależnienie od sieci internetowej
• Przeciążenie informacyjne – przymus ciągłego odbierania nowych informacji
• Socjomania internetowa – przekładanie wirtualnych kontaktów ponad rzeczywiste znajomości
• Erotomania internetowa – uzależnienie od wirtualnego seksu i pornografii.
Osoby uzależnione od Internetu zgłaszają objawy podobne do tych zgłaszanych w przypadku uzależnienia od środków psychoaktywnych. Są to między innymi: rosnąca tolerancja na czas spędzony przed komputerem, rozdrażnienie i niepokój przy próbie przerwania czynności związanych z korzystaniem z Internetu, utrata kontroli nad własnym postępowaniem czy zaniedbanie innych zainteresowań.
Głównym założeniem terapii poznawczo-behawioralnej jest nauczanie osoby uzależnionej monitorowania swoich myśli oraz kontroli swoich zachowań, prowadzących do kompulsywnego korzystania z Internetu. Young dzieli stworzony przez siebie program terapii na 3 etapy. Pierwszym z nich jest modyfikacja zachowań pacjenta, znalezienie odpowiedzi na pytania jak, kiedy i gdzie najczęściej używa on komputera. Zachęca się go do prowadzenia dziennika korzystania z Internetu. Następnym etapem jest restrukturyzacja poznawcza - stosowanie technik poznawczych w pracy nad zaprzeczaniem i racjonalizacją usprawiedliwiającą nadmierne korzystanie z Internetu. Restrukturyzacja pozwala na wykrycie i zmodyfikowanie wyobrażeń pacjenta o sobie samym (np. poczucie bycia bezwartościowym poza Internetem, bycia samotnym i niekochanym w świecie rzeczywistym). Ostatnim etapem jest zapobieganie nawrotom, które pomaga pacjentowi rozwiązać psychiczne i społeczne problemy leżące u podstaw jego uzależnienia. Zaleca się mu także wzięcie udziału w grupie wsparcia.
Matuszczak-Świgoń J., Bednarowska W. (2019). Terapia Poznawczo-Behawioralna Uzależnienia Od Internetu. Psychoterapia 1 (188), 63–73.

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp