Opiekun Koła

 

cierpkadr hab. Anna Cierpka
Jestem psychologiem, adiunktem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół rodziny jako środowiska wychowawczego oraz tematyki narracji. Jestem współredaktorem książek Narracja: koncepcje i badania psychologiczne oraz Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza i autorem wielu tekstów poświęconych problematyce narracji. W praktyce psychologicznej (Centrum Pomocy Profesjonalnej) wykorzystuję założenia terapii systemowej i techniki terapii narracyjnej.
Hobby to przede wszystkim dbanie o ogród i kwiaty. I podróże :-)

Zarząd - kadencja 2016/2017

Prezes Zarządu - Wojciech Pokój 

Student specjalizacji psychoterapia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator ogólnopolskiej Konferencji nt. Zaburzeń Osobowości - w Labiryncie Nieufności. Terapeuta uzależnień w trakcie szkolenia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Stażysta w Fundacji "Rozwód?Poczekaj!".  

Wiceprezes Zarządu, koordynator ds. spotkań merytorycznych koła - Marta Szwed

Jestem studentką czwartego roku psychologii - specjalizacja: psychoterapia. W Kole zajmuję się organizowaniem spotkań merytorycznych dla czlonków "Dialogu" oraz jestem jednym z koordynatorów konferencji nt. zaburzeń osobowości. Osoby, które zapraszam na spotkania z zespołem to specjaliści z różnych dziedzin psychoterapii, którzy w formie warsztatu starają się przyblizyć nam swoją codzienną pracę. 
Obecnie jestem w trakcie szkolenia terapeutycznego z terapii uzależnień, które jest organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia. W przyszłości chciałabym uzupełnić to szkolenie o Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin, ponieważ najbardziej interesującym mnie nurtem z dziedziny psychoterapii jest terapia systemowa.

 

Specjalista ds. finansów - Filip Łapiński

Specjalista ds. PR - Piotr Kałowski

 Student piątego roku psychologii (specjalizacja psychoterapia) oraz piątego roku filologii angielskiej. W Dialogu zajmuję się prowadzeniem strony naszego koła na Facebooku oraz sekcją Promocji Psychoterapii, mającej na celu propagowanie świadomości zdrowia psychicznego poprzez różnorakie publikacje i inicjatywy - w bieżącym roku akademickim będzie to zestaw psychologicznych technik samopomocy i regulacji emocji. W psychoterapii osobiście opowiadam się za nurtem poznawczo-behawioralnym i w tym kierunku planuję kontynuować swoją edukację po studiach.

 

 

Członkowie Koła

Zuzanna Szpila
Magdalena Majchnowicz
Joanna Leńczuk
Dominika Gacyk
Aleksnadra  Kudyba
Małgorzata Kardasz
Piotr Borg
Magdalena Wizła
Anna Cichocka
Justyna Wrzesińska
Dominika Gacyk
Karolina Rutniewska
Magdalena Bieniak
Joanna Siudem
Małgorzata Pięta
Filip Łapiński
Julia Szwczuk
Paweł Urban
Anna Hofman
Wojciech Pokój
Marta Szawd
Piotr Kałowski