Opiekun Koła

cierpkadr hab. Anna Cierpka
Jestem psychologiem, adiunktem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół rodziny jako środowiska wychowawczego oraz tematyki narracji. Jestem współredaktorem książek Narracja: koncepcje i badania psychologiczne oraz Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza i autorem wielu tekstów poświęconych problematyce narracji. W praktyce psychologicznej (Centrum Pomocy Profesjonalnej) wykorzystuję założenia terapii systemowej i techniki terapii narracyjnej.
Hobby to przede wszystkim dbanie o ogród i kwiaty. I podróże :-)

Zarząd - kadencja 2017/2018

Prezes Zarządu - Paweł Urban

 Wiceprezes Zarządu, koordynator ds. spotkań merytorycznych koła - Barbara Gazda

Specjalista ds. PR - Małgorzata Pięta

Specjalista ds. finansów - Filip Łapiński

Talent Management oraz HR - Angelika Anna Sadkowska 

Koordynator Konferencji dot. Zaburzeń Osobowości - Marta Hoppe

Wice Koordynator Konferencji dot. Zaburzeń Osobowości - Joanna Siudem

Koordynator Projektu Psychoedukacyjnego „W związku z rodziną” - Karolina Gajewska

Członkowie Koła

Zuzanna Szpila
Magdalena Majchnowicz
Joanna Leńczuk
Dominika Gacyk
Aleksandra  Kudyba
Małgorzata Kardasz
Piotr Borg
Magdalena Wizła
Anna Cichocka
Justyna Wrzesińska
Dominika Gacyk
Karolina Rutniewska
Magdalena Bieniak
Joanna Siudem
Małgorzata Pięta
Filip Łapiński
Julia Szwczuk
Paweł Urban
Anna Hofman
Wojciech Pokój
Marta Szawd
Piotr Kałowski