logotyp

Opiekun Koła - dr hab. Anna Cierpka

Jestem psychologiem, adiunktem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół rodziny jako środowiska wychowawczego oraz tematyki narracji. Jestem współredaktorem książek Narracja: koncepcje i badania psychologiczne oraz Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza i autorem wielu tekstów poświęconych problematyce narracji. W praktyce psychologicznej (Centrum Pomocy Profesjonalnej) wykorzystuję założenia terapii systemowej i techniki terapii narracyjnej.
Hobby to przede wszystkim dbanie o ogród i kwiaty. I podróże :-)

Rok akademicki 2018/2019

Zarząd:

 • Prezes - Angelika Sadkowska
 • Wiceprezes - Marta Hoppe
 • Promocja - Antoni Korczak
 • Skarbnik - Maria Mirucka
 • HR - Dominik Roszkiewicz

Działalność:

 • Spotkania merytoryczne - Marta Hoppe
 • Konferencja zaburzeń osobowości - Dominik Roszkiewicz
 • Mind the Mind - Maria Mirucka
 • W Związku z Rodziną - Karolina Gajewska
 • PsychomUWi - Maria Kopczyńska
 • Newsletter „Psychologia na papierze” - Małgorzata Grochowska, Piotr Kałowski
 • Współpraca z Centrum Pomocy Psychologicznej UW - Dominik Roszkiewicz
 • Konferencja psychoterapii mniejszości - Anna Wiatrowska
Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp