Zarząd, kadencja 2014/2015

kolazzarzad

Izabela Piecha - Prezes Zarządu
Weronika Walkiewicz - Wiceprezes Zarządu, koordynator ds. spotkań merytorycznych
Adrianna Branicka - Specjalista ds. finansów
Agata Piekalska - Specjalista ds. PR

Zarząd, kadencja 2013/2014

Anna Bus - Koordynator ds. projektów długoterminowych
Bożena Burzyńska - Prezes Zarządu
Joachim Kowalski - Wiceprezes Zarządu
Agata Piekalska - Specjalista ds. PR
Izabela Piecha - Specjalista ds. finansów

 

Zarząd, kadencja 2012/2013

zarzad432415

Julia Kawalec – Prezes Zarządu, pomysłodawczyni założenia Koła
Magdalena Kunicka – Wiceprezes Zarządu, specjalista ds. publikacji
Marcelina Łoboda – Specjalista ds. promocji
Monika Pyz
ik – Specjalista ds. finansów
Piotr Kania - Specjalista ds. integracji
Julia Szymańska – Specjalista ds. rekrutacji
Michalina Brachaczek – Koordynator ds. projektów długoterminowych
Joachim Kowalski – Koordynator ds. umiejętności psychoterapeutycznych

Zarząd, kadencja 2011/2012

zarzad

Julia Kawalec - Prezes Zarządu, pomysłodawczyni założenia koła
Magdalena Kunicka - Wiceprezes Zarządu
Adam Perzanowski - Sekretarz
Julia Szymańska - Skarbnik
Jacek Barecki - Redaktor i administrator strony internetowej