logotyp

18 czerwca 2014 roku o 18:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków "Dialogu", podsumowujące działalność koła w roku akademickim 2013/2014. Podczas spotkania wyłoniliśmy również nowy Zarząd. W jego skład w roku akademickim 2014/2015 wejdą:

  • Izabela Piecha - Prezes
  • Weronika Walkiewicz - Wiceprezes, koordynator ds. spotkań merytorycznych koła
  • Adrianna Branicka - specjalista ds. finansów
  • Agata Piekalska - specjalista ds. PR

Przed nami wakacje, a po wakacjach ruszamy z działalnością koła z nową energią i pomysłami. Do zobaczenia w kolejnym roku akademickim!

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp