1000600

18 czerwca 2014 roku o 18:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków "Dialogu", podsumowujące działalność koła w roku akademickim 2013/2014. Podczas spotkania wyłoniliśmy również nowy Zarząd. W jego skład w roku akademickim 2014/2015 wejdą:
Izabela Piecha - Prezes
Weronika Walkiewicz - Wiceprezes, koordynator ds. spotkań merytorycznych koła
Adrianna Branicka - specjalista ds. finansów
Agata Piekalska - specjalista ds. PR

Przed nami wakacje, a po wakacjach ruszamy z działalnością koła z nową energią i pomysłami. Do zobaczenia w kolejnym roku akademickim!